Nádrže pro přípravu a míchání farmaceutických směsí

Linky pro přípravu farmaceutických směsí obsahují pevné i mobilní nádrže pro kapalné roztoky. Tyto nádoby musí vydržet vnitřní tlaky a zároveň umožňovat rychlou produkci. Jejich konstrukce musí odpovídat normám pro aseptickou výrobu farmaceutických látek a musí odpovídat správné výrobní praxi.

Nádrže pro přípravu farmaceutických směsí

Firma BRAM-COR vyrábí nejrůznější nádrže na roztoky. Všechny nádoby jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L a přísně dodržují normy PED a ASME s certifikací „U“.

Nádrže na roztoky jsou nedílnou součástí všech pracovišť vyrábějících farmakologické přípravky. Pevné nebo mobilní tanky BRAM-COR DISS jsou vhodné pro kapalné roztoky s nízkou, střední i vysokou hustotou. K tomu patří parenterální roztoky a také masti a krémy.

Každá nádrž má nejméně jeden mixér / míchač, postřikovací kouli pro vnitřní čištění a může mít doplňkovou podávací jednotku pro zajištění bezpečnosti, přesnosti a vysokého výkonu. Pro řízení vstupu surovin jsou k dispozici nejrůznější úrovně automatizace. Když je to zapotřebí, jsou k dispozici i externí zahřívací vesty.

Nádrže mají kapacitu 50 až 25 000 litrů. Pro zajištění kontrolních prohlídek u velkých instalací jsou k dispozici schůdky a bezpečnostní plošiny.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Důkladné mísící a mixážní systémy
  • Produkt lze upravit podle požadavků zákazníka
  • K dispozici je automatické ovládání vstupu surovin
  • Plně odpovídá normám a předpisům
  • Možnost výběru objemu nádrže v rozsahu 50 až 25 000 litrů

BRAM-COR vyvíjí a vyrábí systémy na úpravu vody. Společnost také vyrábí farmaceutickou technologii zpracování, plnění a balení tekutých/sterilních a viskózních produktů.