Nízkošaržový peletovací lis

Mnohá výrobní odvětví vyžadují spolehlivá výrobní zařízení určená přímo pro nízkokapacitní výrobní procesy. Mezi tato odvětví patří chemický a farmaceutický průmysl, výroba syntetických materiálů, recyklace a nakládání s odpady, nakládání s minerály a výroba energie. Ve všech případech je potřeba výroby uniformního výstupního produktu, důraz však není kladen na velké objemy výroby peletizovaných produktů.

Robustní peletovací lis pro menší objemy výroby, se zlepšenou konstrukcí od předního dodavatele

Společnost Amandus Kahl vyrábí peletovací lisy pro nízkoobjemové procesy pro zpracování mnoha typů produktu, při kterých není požadován velkým objem produkce, ani používání velkých lisů. Tato řada lisů využívá technologie společnosti Amandus Kahl určené pro velkokapacitní lisy, avšak v úpravě pro lisy určené k výrobě menších objemů. K protlačení vstupujícího materiálu využívají lisy protlačovací válce s deskovou matricí; materiál je tlačen do peletizační matrice, kde dochází k formování výsledného produktu, ten opouští lis vytvarován do nekonečných válečků. Tyto válečky jsou pak rotujícími noži rozřezány na kousky požadované délky. Válce lisu a rotující nože se pohybují pomalu, tak aby byla zajištěna optimální kvalita pelet a prostředí nebylo nadměrně zatěžováno hlukem a teplem. Rychlost pohybu protlačovacího válce je neomezeně nastavitelná. Vzdálenost mezi jednotlivými zuby protlačovacího válce a vzdálenosti řezacích nožů lze nastavit podle konkrétních potřeb provozu tak, aby bylo dosaženo požadované kvality výstupního produktu. Desková konstrukce matric zajišťuje rovnoměrné rozdělení přiváděného materiálu a umožňuje lepší rozložení tlaku než u tradičně používaných talířových matric. Matrice jsou snadno vyměnitelné, k jejich výměně nejsou potřeba žádné zvláštní nástroje. Uživatel má tak možnost sám snadno experimentovat a upravovat svůj výrobní proces tak, aby dosáhl požadovaných výsledků. K přívodu výchozích surovin jsou spolu s těmito stroji často využívány šnekové přivaděče s proměnnou rychlostí AKahl, zajišťující stejnoměrný přísun výchozího materiálu.

VÝHODY

  • Řada dobře známých lisů od předního dodavatele
  • Vhodné válce pro konkrétní produkt
  • Kryt lisu a matrice mohou být ohřívány nebo chlazeny podle požadavků zákazníka
  • Matrice o rozměrech 390 mm nebo 500 mm
  • Konfigurace 2, 3 nebo 4 válce

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.