Odparka pro organická hnojiva

Při zpracovávání kejdy se mohou ztratit některé důležité živiny. Díky účinnému systému pro obnovení živin se živiny v podobě prvků N-P-K během zpracování neztratí, ale zůstanou součástí koncového produktu, a zároveň se tím zajistí snadná obsluha.

Ekonomické obnovení všech živin při zpracovávání tekuté kejdy

Arnoldův podtlaková odparka od společnosti Dorset je určen pro zpracovávání tekutých frakcí s nízkým obsahem sušiny. Jeho výslednými produkty jsou čistá voda a husté frakce. Systém je modulární a představuje kompletní řešení pro zpracování tekuté kejdy ve čtyřech krocích.

Separátor nejdříve přesune pevné složky do sušičky, zatímco tekuté složky bez jakýchkoli flokulantů se přesunou do podtlakové odparky. Díky speciální konfiguraci výměníku tepla se zabraňuje ucpávání a zajišťuje se snadná obsluha. Pevné látky získané separací a koncentrát získaný odpařováním lze vysušit odděleně nebo společně. Systém potom přemění produkt na kompaktní a dobře vypadající pelety organického hnojiva určené pro uskladnění, vzdálenou přepravu a pro certifikační exportní postupy.

Alternativně je k dispozici také jednoduchá verze výparníkového systému jakožto samostatný výrobek. Lze ji použít pro oddělování amoniaku od tekutin, přičemž výsledným produktem je síran amonný nebo amoniaková voda.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Žádné ztráty cenných živin v koncovém produktu
  • Je extrahována čistá voda vhodná pro další použití nebo vypuštění do kanalizace
  • Modulární systém snižuje investiční náklady a je méně náchylný k odstávkám
  • Díky podtlakovému procesu nevznikají žádné emise
  • Úspora díky velmi nízké spotřebě energie
  • Konzistentní a spolehlivý, protože není závislý na žádných biologických procesech

 

Dorset GM (Green Machines) se specializuje na navrhování a výrobu řešení pro zpracování organického odpadu.