Odparník pro odpařování v tenké vrstvě

Při destilaci v rozprostřené vrstvě je významného snížení teploty varu produktu dosaženo snížením pracovního tlaku. Jedná se o kontinuální proces s velmi krátkou dobou zpracování.

Separace materiálů s vysokým bodem varu a s velkou viskozitou v rozprostřené vrstvě v odparníku

Odparníky VTA pracující na základě odpařování v rozprostřené vrstvě jsou vybaveny rotujícím systémem roztírání materiálu do vrstvy, která je udržována v turbulentním stavu. Tím je dosaženo optimalizace přenosu tepla a hmoty.

Doba zpracování produktu na stěnách odparníku je velmi krátká. Páry kondenzují na externím chladiči.

Ideální pro separaci, sušení, koncentraci, oddělení frakcí, destilaci, dezodoraci a čištění materiálů s vysokým bodem varu a velkou viskozitou.

VÝHODY

  • Kontinuální destilační proces
  • Krátká doba zdržení
  • Vysoké rychlosti odpařování

VTA (http://www.vta-process.de/) je výrobcem destilačních zařízení a jejich komponentů od laboratorního až po průmyslové měřítko.