Odparník s molekulární destilací

Při molekulární destilaci je významného snížení teploty varu produktu dosaženo snížením pracovního tlaku. Jedná se o kontinuální proces s velmi krátkou dobou zpracování.

Odpařování při nízkých pracovních teplotách s velmi šetrnou destilací

Speciální design odparníků s krátkou dráhou VTA umožňuje snížit pracovní tlak na 0,001 mbaru. Velmi nízké pracovní tlaky zaručují velmi nízké destilační teploty, a tedy ten nejšetrnější způsob destilace. Molekulární destilace umožňuje teplotní separaci vysoce molekulárních produktů s vysokým bodem varu.

Díky krátkým dobám sušení, nízkým teplotám odpařování a okamžitému chlazení koncentrátu může být minimalizován teplotní stres a dekompozice materiálu.

Vhodná pro procesy koncentrace, separace frakcí, destilace, čištění a sušení produktů citlivých na teplotu a produktů obsahujících složky s vysokým bodem varu.

VÝHODY

  • Kontinuální destilační proces
  • Velmi nízké provozní tlaky
  • Krátká doba zdržení
  • Vysoké rychlosti odpařování
  • Malé usazování na stěny odparníku

VTA (http://www.vta-process.de/) je výrobcem destilačních zařízení a jejich komponentů od laboratorního až po průmyslové měřítko.