Ovládací systém pro laboratorní bioreaktory

Úspěch biotechnologických procesů závisí na řízení podmínek prostředí, aby bylo možno postupy stejnoměrně opakovat. Dobrý přehled a snadná úprava pH, teploty, obsahu rozpuštěného kyslíku, pěny/hladiny a agitace jsou pro jakýkoliv biofarmaceutický proces rozhodující.

Snadné ovládání pro použití v laboratorním měřítku

EZ-control od firmy Applikon je snadno použitelný kontrolní a měřicí systém pro bioreaktory. Ovládací systém nabízí vysokou přesnost, dobrý přehled o aktuálním stavu a možnost snadné úpravy pH, teploty, obsahu rozpuštěného kyslíku, pěny/hladiny a agitace, které jsou pro jakýkoliv biofarmaceutický proces rozhodující. Rozhraní pro ovládání v podobě barevného dotykového displeje uživatele spolehlivě provede celou operací. Adaptivní řídicí prvky umožňují uživateli zaměřit se na proces, zatímco řídicí systém dohlíží na důležité parametry procesu.

Systém lze využít k ovládání řady různých reakčních prostředí: od autoklávovatelných bioreaktorů, přes bioreaktory sterilizované parou systémem CIP po jednorázové bioreaktory Appliflex, CellReady nebo HyClone SUB.

VÝHODY PRO VÁS

  • Adaptivní PID regulace zaručuje nejpřesnější ovládání parametrů procesu a zabraňuje chybám
  • Uživatelsky definovatelné konfigurace regulační smyčky nabízí jedinečnou flexibilitu při přidávání dalších senzorů
  • Definujte, ukládejte, kopírujte a znovu nahrávejte konfigurace procesů a zkraťte tak čas přípravy pokusů
  • Možnost využití klasických i fluoroforových senzorů (pH a kyslík) a senzorů pro měření a kontrolu biomasy
  • Díky dokumentaci vývoje v souladu s GAMP, lze systém používat pro validované procesy

Getinge Applikon je světový lídr ve vývoji a dodávce moderních bioreaktorů vhodných pro laboratoře i pro výrobní procesy.

Filename Filetype Filesize
Applikon ezControl brochure.pdf application/pdf 0.81 MB