Pásový filtrační lis

Při kontinuálních procesech odvodňování různých typů komunálních a průmyslových kalů zpracovatelské závody často volí pásové filtrační lisy. Zákazníci v těchto odvětvích potřebují automatizovaný systém, který nevyžaduje stálý dohled operátora. Spokojenost v tomto oboru přináší robustní, praxí prověřený design, spojený s nízkými investicemi a nízkými provozními náklady.

Kontinuální, automatizované odvodnění kalů od předního výrobce průmyslové filtrace

Společnost Tefsa dodává pásové filtrační lisy splňující tyto požadavky již více než 30 let. Po celém světě je instalováno více než 2 000 modelů filtračních pásových lisů ve více než 1 000 závodech. Pásové filtrační lisy se od filtračních lisů odlišují efektivitou fáze přípravného odvodnění s otočením filtračního lůžka, umocňujícím počáteční odvodnění, dále svoji robustností a spolehlivostí. Velká pozornost byla věnována postupnému stlačování, při kterém prochází filtrát válečky rozdílných velikostí tak, aby byla optimalizována účinnost filtračního a odvodňovacího procesu. V nabídce je několik variant vyhovujících potřebám rozdílných procesů. V všech modelů lze volit různé šířky pásu tak, aby bylo dosaženo kapacity v rozmezí 10 až 35 krychlových metrů za hodinu.

VÝHODY

  • Automatizovaný kontinuální provoz vhodný do neobsluhovaných provozů
  • Nízké investiční a provozní náklady
  • Nízká spotřeba energie
  • U všech modelů lze volit šířku pásu tak, aby bylo dosaženo požadované kapacity
  • Robustní design a konstrukce, minimalizující potřebu přerušení provozu