Peletovací lis pro výrobu krmiva pro zvířata

Výroba zemědělských krmiv a krmiv pro zvířata vyžaduje zařízení a provozy produkující oděruodolné pelety, vyrobené podle potřeb a požadavků konkrétního zákazníka. Jsou zapotřebí robustní lisy se zlepšenou konstrukcí, zajišťující výrobu vysoce kvalitního konzistentního produktu a efektivitu provozu.

Robustní peletovací lisy pro výrobu krmiva se zlepšenou konstrukcí od předního dodavatele

Společnost Amandus Kahl vyrábí peletovací lisy s vylepšenou konstrukcí vhodné pro výrobu různých druhů krmiv pro zvířata, včetně směsných krmiv pro všechny živočišné druhy, surových komponent, minerálních směsí, sušené píce a sena. K protlačení vstupujícího materiálu využívají lisy protlačovací válce s deskovou matricí; materiál je tlačen do peletovací matrice, kde dochází k formování výsledného produktu, ten opouští lis vytvarován do nekonečných válečků. Tyto válečky jsou pak rotujícími noži rozřezány na kousky požadované délky. Válce lisu a rotující nože se pohybují pomalu, tak aby byla zajištěna optimální kvalita pelet a prostředí nebylo nadměrně zatěžováno hlukem a teplem. Rychlost pohybu protlačovacího válce je neomezeně nastavitelná. Vzdálenost mezi jednotlivými zuby protlačovacího válce a vzdálenosti řezacích nožů lze nastavit podle konkrétních potřeb provozu tak, aby bylo dosaženo požadované kvality výstupního produktu. Lisy jsou konstruovány pro maximální bezporuchovou provozní dobu, jejich součástí je vyztužená tlaková komora, podpěra matric, řezací nože, naddimenzovaná a soustavně promazávaná kuličková ložiska, aktivně promazávaná převodovka. Desková konstrukce matric zajišťuje rovnoměrné rozdělení přiváděného materiálu a umožňuje lepší rozložení tlaku než je u tradičně používaných talířových matric. Společnost Amandus Kahl úzce spolupracuje se svými zákazníky, aby vhodnou kombinací peletovacího lisu a dalších příslušenství, jako je např. klimatizace, chladiče, sušičky, a potahovací systémy, poskytla svým zákazníkům optimalizované řešení výroby.

 

VÝHODY

  • Řada dobře známých lisů od předního dodavatele
  • Lisy pro širokou škálu plnících produktů
  • Navrženy tak, aby umožňovaly spolehlivý provoz s dlouhou dobou bezporuchovosti
  • Délka jednotlivých pelet je zajištěna řezáním materiálu, nikoli jeho odlamováním, výsledkem je pak konzistentní velikost pelet a vznik minimálního množství jemných frakcí
  • Produkce vysoce kvalitních pelet, zaručujících konzistentně vysokou kvalitu koncového produktu

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.