Peletovací lis se zavěšeným pohonem

Výroba některých peletovaných produktů vyžaduje zpracování výstupního produktu s konzistencí těsta. Tyto produkty mohou obsahovat barviva, hlinku, čistící přísady, vitamíny a mnohé další materiály, které mohou velmi často způsobovat problémy se soudržností čerstvých pelet. Výroba těchto produktů vyžaduje peletizační lis s možností umístění čerstvě vyrobených pelet na vhodné, šetrné přepravní zařízení, např. na vhodný dopravník.

Peletovací lis s umístěním pelet přímo na dopravník

Peletovací lisy společnosti Amandus Kahl jsou konstruovány se zavěšeným pohonem. Toto uspořádání umožňuje přímé přemístění pelet rovnou na dopravník, odpadávají tak problémy spojené s manipulací s peletami s nízkou soudržností, které se často vyskytují při zpracování materiálu s konzistencí těsta. Tato řada lisů využívá zlepšenou technologii jiných peletovacích lisů společnosti Amandus Kahl, jednotka pohonu je však umístěna nad peletovacím zařízením, nikoli pod ním. Takové uspořádání umožňuje šetrné přemístění čerstvých pelet přímo na dopravník. K protlačení vstupujícího materiálu využívají lisy protlačovací válce s deskovou matricí; materiál je tlačen do ploché peletovací matrice, kde dochází k formování výsledného produktu, ten opouští lis vytvarován do nekonečných válečků. Tyto válečky jsou pak rotujícími noži rozřezány na kousky požadované délky. Válce lisu a rotující nože se pohybují pomalu, tak aby byla zajištěna optimální kvalita pelet a prostředí nebylo nadměrně zatěžováno hlukem a teplem. Rychlost pohybu protlačovacího válce je neomezeně nastavitelná. Vzdálenost mezi jednotlivými zuby protlačovacího válce a vzdálenosti řezacích nožů lze nastavit podle konkrétních potřeb provozu tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností výstupního produktu. Matrice pelet jsou snadno vyměnitelné, k jejich výměně nejsou potřeba žádné zvláštní nástroje. Uživatel má tak možnost sám snadno experimentovat a upravovat svůj výrobní proces tak, aby dosáhl požadovaných výsledků. K přívodu výchozích surovin jsou spolu s těmito stroji často využívány šnekové přivaděče s proměnnou rychlostí AKahl, zajišťující stejnoměrný přísun výchozího materiálu.

VÝHODY

  • Řada dobře známých lisů od předního dodavatele
  • Vhodné válce pro konkrétní produkt
  • Výstupní produkt není vystaven působení žádného tlaku
  • Matrice o rozměrech 390 mm nebo 500 mm
  • Konfigurace 2 nebo 3 válce

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.