Perfuzní procesní regulátor

Pokročilé biofarmaceutické a laboratorní systémy zahrnující mikronosiče a aplikace kmenových buněk vyžadují denní výměnu médií. To s sebou nese riziko kontaminace a úniku buněk z reaktoru nebo jejich odpojení od mikronosičů. Vyhrazený a flexibilní systém pro dosažení úplné filtrace zlepší efektivitu a eliminuje rizika perfuzních operací v každém měřítku.

Vysoce flexibilní maloobjemový perfuzní regulátor

Systém PMR firmy Flownamics využívá technologii sondy FISP pro aseptické odstranění médií z bioreaktoru libovolné velikosti. Díky PMR buňky nikdy neuniknou z reaktoru.

Sondy FISP v kombinaci s patentovaným řízením čerpadla s duálním kapalinovým senzorem nabízejí ideální lokální

perfuzní systém pro malé reaktory za nízkou cenu.

PMR vyžaduje pouze 100 ml celkového pracovního objemu v reaktoru díky minimálnímu nevyužitelnému objemu sondy FISP. To je ideální pro maloobjemovou nebo laboratorní práci, protože jiné perfuzní systémy obvykle vyžadují ke své činnosti mnohem větší objem.

Systém PMR je ideální pro pokročilé procesy zahrnující aplikace mikronosičů a kmenových buněk, jež vyžadují časté výměny médií, a zajišťují řešení filtrace v místě, které udržuje buňky v reaktoru a přichycené k jejich mikronosičům.

Webové uživatelské rozhraní nabízí úplnou kontrolu nad průtoky (nezávislé řízení přidávání a odstraňování čerpadel) od 0,1 ml/min do 50 ml/min.

VÝHODY PRO VÁS

  • Nízká cena pro menší aplikace, lze provozovat perfuzi na nádobách o objemu jen 100 ml
  • Zařízení malých rozměrů se vejde kamkoli, jednoduše se instaluje a nepotřebuje vnější vývěvy ani neklade požadavky na procesní vzduch
  • Úplná kontrola nad činností a průtoky čerpadly a membránami
  • Sterilní filtrace bez buněk vhodná pro použití s aerobními nebo anaerobními bakteriemi, kvasinkovými, houbovými, řasovými, hmyzími a savčími buněčnými kulturami

Společnost Flownamics (http://www.flownamics.com) byla založena v roce 1995 a od té doby vyvíjí nové technologie pro vzorkování, automatizaci a řízení bioprocesů. Společnost Flownamics poskytuje vysoce kvalitní produkty, které řeší potřeby provozovatelů fermentorů a bioreaktorů v biotechnologickém průmyslu.