Planetární vakuová sušárna

Běžné vakuové sušárny s koncentrickými míchacími lopatkami nejsou příliš účinné, navíc u citlivých produktů může docházet k vystavení produktu nezanedbatelnému mechanickému a teplotnímu namáhání. Nerovnoměrné promíchávání může vést k formování hrudek, a tím ke zvýšení potřebné doby sušení.

Účinné vakuové sušení v sušárně s míchacími lopatkami
Systém Planex® Italvacuum představuje speciální horizontální vakuovou sušárnu s excentricky umístěnými míchacími lopatkami. Lopatky se otáčejí kolem své osy s tangenciálním rotačním pohybem vůči sušicí komoře. Sušárna je ideální pro sušení tekutých krmiv z filtračních a odstřeďovacích procesů, pro výrobu aktivních farmaceutických látek(API), čistých chemikálií a meziproduktů. Účinné míchání zajišťuje vynikající promísení, ke kterému je potřeba třikrát méně energie než u běžné sušárny. Snižuje také mechanické a tepelné namáhání produktu, což je důležité zejména u jemných a teplotně citlivých aplikací. Tangenciální pohyb míchacích lopatek zamezuje formování hrudek. Sušárna je vhodná pro krystalické a amorfní produkty. K čištění stačí krátká doba prostoje. Vyhovuje požadavkům norem US FDA a regulaci cGMP.

VÝHODY:

  • Účinným mícháním je zajištěna stejnoměrná kvalita produktu
  • Vhodná pro citlivé produkty, s nízkou úrovní mechanického a teplotního namáhání
  • Dvojitý agitátor zajišťuje produkt bez hrudek
  • Účinné promíchávání snižuje náklady na energii
  • Bezpečná pro obsluhu i pro prostředí

Italvacuum se specializuje na vakuové sušení pro zpracování vlhkých surovin k výrobě aktivních farmaceutických látek (API) nebo jemných chemikálií.