Podtlaková pásová sušička pro nepřetržitý provoz

Pro šetrné vysoušení kapalných koncentrátů a jejich přeměně na granule nebo prášek je energeticky nejúspornějším procesem podtlakové sušení. Podtlakový sušicí systém vyrobený na míru kontroluje při takovém šetrném vysoušení charakteristiky produktu a je schopen vyhovět náročným požadavkům pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Podtlaková pásová sušička pro nepřetržitý provoz určená pro šetrné vysoušení koncentrátů

Podtlakové sušičky Devex jsou určeny pro nepřetržité vysoušení kapalných nebo pevných produktů a pro nepřetržitou produkci sušeného granulátu. Koncový produkt na výstupu je zpracováván v podmínkách pro čisté prostory a splňuje standardy SVP. Zde je připraven k dalšímu zpracování, což je ideální řešení pro potravinářské a farmaceutické využití.

Díky podtlaku lze odpařování vody dosáhnout už při velmi nízkých teplotách. Díky tomu se zachovává aroma i barva produktu. Změny podtlaku umožňují řídit hustotu dávky a další produktové charakteristiky podle vašich požadavků.

Podtlaková pásová sušička Devex může pracovat s podtlakem v rozmezí 10 až 80 mbarů, a je proto vhodná pro jakékoli výrobní požadavky. Povrch kontinuálního pásu je 200 až 300 metrů.

Pásová sušička Devex může zpracovávat kapalné produkty, koncentráty i viskózní hmoty a přitom u koncového produktu dosahuje vždy špičkových výsledků. Plně uzavřený pásový systém znamená, že produkt není vystaven žádnému mechanickému namáhání, oxidaci ani okolnímu znečištění.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Kontinuální sušicí systém vyrobený na míru tak, aby vyhovoval vašim požadavkům
  • Šetrné vysoušení zaručuje maximální zachování barvy, aromatu i kompozice
  • Individuální teplotní zóny umožňují nastavit profily specifické pro ten který produkt, tak, aby to bylo zcela vyhovující.
  • Menší spotřeba energie než u jiných metod vysoušení
  • Ve standardní výbavě jsou pozorovací okénka umožňující stálé monitorování s možností zapojení automatického monitorovacího systému

 

Devex  se specializuje na extrakční zařízení pro získávání extraktů z kapalin a poskytuje také odpařovací a sušící zařízení pro koncentraci regenerovaných extraktů.