Přizpůsobivé přesypávání sypkých materiálů z vaků

Plnění přepravních vaků a jejich vysypávání do míchacích nádrží nebo reakčních nádob jsou momenty, při kterých často dochází ke kontaminaci a potenciálnímu riziku vystavení obsluhy škodlivým látkám. Opatření, mající za cíl tato rizika snižovat, však často vedou ke zpomalení výroby a snížení její ziskovosti. Zkušení biofarmaceutičtí výrobci vědí, že zařízení navrhovaná pro běžná průmyslová zařízení jsou často určena ke zpracování tuhého obsahu a řešení přepravy materiálů jsou pro potřeby biotechnologického průmyslu často nepříhodná a nedostatečná. Výrobci, kteří ve svých výrobních procesech využijí flexibilní řešení, navržená přímo po potřeby bioprocesů, získají významnou konkurenční výhodu.

Systém pro rychlé a čisté přesypávání sypkých materiálů

Společnost ILC Dover je předním dodavatelem v oblasti manipulace s obsahem balení materiálu pro nejmodernější technické provozy i pro specifické potřeby jednotlivých koncových uživatelů, včetně NASA. Nabízený systém EZ BioPac přestavuje jednorázové řešení přesypávání čistých sypkých hmot, vylučující jejich možnou kontaminaci, vhodný k využití v bioprocesech a farmaceutickém průmyslu. Systém je tvořen tuhým nástavcem z propylenu a integrovaným plastovým vakem. Nástavec formuje vak do tvaru násypky, usnadňující vysypávání materiálu. Zároveň vak podpírá, čímž umožňuje snadné vysypání obsahu vaku zespod. Vak je naddimenzován, je dostatečně velký, aby se při vysypávání obsahu skládal přes nástavec tak, aby během přesypávání nedošlo k žádnému znečištění nástavce přesypávanou hmotou. Násypkový tvar pomocného vaku umožňuje snadné přidání nebo odstranění materiálu tak, aby bylo přesně dosaženo požadované hmotosti naplnění. K vysypání obsahu vaku slouží hrdlo umístěné ve spodní části, upnuté k reakční nádobě nebo k zásobnímu kontejneru. Systém svorek umožňuje ruční kontrolu toku materiálu a po vysypání obsahu zajistí uzavření vaku tak, aby bylo možné ho zlikvidovat. Systém tak maximalizuje ochranu přesypávaného materiálu a významně snižuje riziko křížové kontamice sypkých hmot pocházející z pracovního prostoru.

VÝHODY

  • Zkracuje dobu plnění plným využitím horní plnící plochy

  • Objem až 1000 l, možnost snížení počtu potřebných vaků

  • Velký průměr hrdel až 200 mm, umožňující rychlé vysypávání

  • Nutnost čištění je dána skládáním vaku při přesypávání, zajišťujícím ochranu nástavce

ILC Dover (http://www.ilcdover.com/) podporuje farmaceutické a biofarmaceutické zákazníky s jednorázovými systémy navrženy tak, aby byli práškové materiály přesypávany z cGMP na nanogramovou úroveň.