Přizpůsobivé řešení přesypávání sypkých hmot

Plnění přepravních vaků a jejich vysypávání do míchacích nádrží nebo reakčních nádob jsou momenty, při kterých často dochází ke kontaminaci a potenciálnímu riziku vystavení obsluhy škodlivým látkám. Opatření, mající za cíl tato rizika snižovat, však často vedou ke zpomalení výroby a snížení její ziskovosti. Zkušení biofarmaceutičtí výrobci vědí, že zařízení navrhovaná pro běžná průmyslová zařízení jsou často určena ke zpracování tuhého obsahu a řešení přepravy materiálů jsou pro potřeby biotechnologického průmyslu často nepříhodná a nedostatečná. Výrobci, kteří ve svých výrobních procesech využijí flexibilní řešení, navržená přímo po potřeby bioprocesů, získají významnou konkurenční výhodu.

Řešení pro rychlé a čisté přemístění práškových hmot s maximální ochranou materiálu při jeho nasypávání a vysypávání

Společnost ILC Dover je předním dodavatelem v oblasti manipulace s obsahem balení materiálu pro nejmodernější technické provozy i pro specifické potřeby jednotlivých koncových uživatelů, včetně NASA. Systémy DoverPac poskytují vysokou úroveň procesu plnění a vysypávání materiálu z obalů. Systém sestává z trvanlivých textilních vaků s odolnou vložkou tvořenou tenkou plastovou vrstvou. Vložka je opatřena horním rukávem pro plnění vaku a dolním rukávem pro vysypávání obsahu vaku. Textilní vaky jsou opatřeny závěsnými oky umožňujícími jejich zavěšení a slouží jako fyzická ochrana, chránící vložku a materiál během jeho přemístění. Rukáv pro vysypání obsahu na spodní části vložky je vybaven 2 menšími bočními rukávy, pomocí kterých lze odebírat vzorky materiálu pro kontrolu kvality, aniž by bylo nutné přerušovat proces manipulace s materiálem. Jak horní, tak spodní rukáv jsou ručně upínány do násypek Vašeho zařízení, míchacích nádrží, reakčních nádob. Je možné je uzavírat krimpováním, ořezávat, a to vše při zachování funkčnosti izolace materiálu uvnitř obalu. Tímto způsobem poskytuje tento systém maximální uzavření materiálu během jeho přemisťování pomocí snadno použitelných, jednoduchých vaků.

VÝHODY

  • K dispozici kapacity 20 až 2000 l

  • Integrované rukávy pro odebírání vzorků bez ztráty materiálu

  • 100% tlaková zkouška a kontrola každého jednotlivého systému

  • Při zkouškách přemisťování běžných sypkých materiálů bylo dosaženo až nanogramové úrovně

  • Vyrobeno z vrstvy odolného materiálu ArmorFlex, vyvinutého společností ILC

ILC Dover (http://www.ilcdover.com/) podporuje farmaceutické a biofarmaceutické zákazníky s jednorázovými systémy navrženy tak, aby byli práškové materiály přesypávany z cGMP na nanogramovou úroveň.