Průmyslový lyofilizátor potravin

Produkty zdravé výživy a potravinové doplňky mohou být velmi citlivé a musí se chránit před vnějšími vlivy, jako jsou výkyvy teploty, změny koncentrace kyslíku a vystavení světlu. Sušení pomocí mrazu neboli lyofilizace těchto produktů vyžaduje snadné rozšíření parametrů výroby, jako je průtok, tlak a teplota.

Velkokapacitní a energeticky úsporný vysoušecí systém pro výrobky zdravé výživy a potravinové doplňky

Systém FD500 od společnosti Sicca Dania představuje modulární lyofilizační systém pro zpracovatelský průmysl. Je to hygienický lyofilizátor pro dávkové zpracování nabízející vysokou kvalitu a energetickou úspornost. Má vnější kondenzátor, který lze oddělit od vysoušecí komory. Je vybaven elektrickými vyhřívacími prvky, díky nimž se zajišťuje jednotný teplotní gradient a tlak po celé ploše podnosu. Tento lyofilizátor je v podstatě bezúdržbový. Byl sestaven se zvláštním zaměřením se na rozšíření pro průmyslovou výrobu v parametrech, jako je například průtok, tlak a teplota. Tím se přechod velmi usnadňuje. Lyofilizátory mají certifikaci 3.1, FDA, popřípadě FCM.

Průmyslový lyofilizátor je vhodný pro lyofilizaci potravin, nápojů, produktů v chemickém průmyslu a také produktů zdravé výživy a potravinových doplňků, například probiotických bakterií, kolostra, enzymů a alergenových extraktů.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Elektrické vyhřívací prvky využívané pro sublimaci snižují riziko úniků a zlepšují jednotnost produktu.
  • Díky vysokým standardům pro sanitaci se snižují náklady na údržbu
  • Umožňuje snadné rozšíření objemu výroby a vyráběné množství se dá odstupňovat
  • Dodává se ve standardním kontejneru jako sestava na ližinách, čímž se usnadňuje instalace

SiccaDania Group je předním světovým výrobcem sušicích, odpařovacích a míchacích technologií v potravinářském a nápojovém a nutraceutickém průmyslu.