Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Teplotní a mechanické změny mohou vést k namáhání potrubních systémů průmyslových procesů. Tato namáhání jsou pak přenášena na jednotlivé komponenty systému, kde mohou vést k vychýlení částí ze seřízené pozice a ke vzniku netěsností. Mohou také způsobovat nepřesnosti při vážení a jiných citlivých měření.

Spojení násypky a zařízení bez namáhání potrubí

Andocksysteme nabízí širokou řadu kompenzačních a pružných spojek sloužících k zamezení vychýlení a s tím spojenému namáhání. Tyto spojky poskytují spolehlivé spojení bez namáhání mezi přepravní násypkou a procesním zařízením s požadavky na přesné vážení. Jsou ideální pro přemístění práškových materiálů ve farmaceutickém průmyslu. Kompletní řada vstřikovacích nástrojů umožňuje spol. Andocksysteme vyrábět tyto kompenzační a pružné spojky v požadovaných délkách a tloušťkách. Vnitřní průměr kompenzátoru odpovídá průměru násypky a eliminuje tak přítomnost obtížně čistitelných štěrbin a výstupků. Umožňuje efektivní čištění WIP/CIP. Pružné spojky a kompenzátory Andocksysteme jsou nabízeny v široké škále tvrdosti materiálu a standardů připojení. Materiály lze volit z možností: FDA vyhovující bílý a černý EPDM, Viton, silikon (na vyžádání) nebo elastomery FFKM/FFPM pro agresivní aplikace.

VÝHODY:

Systém bez namáhání, tolerantní k teplotnímu roztažení, vibracím apod.
Přesné vážení v citlivých aplikacích
Materiály splňující požadavky FDA
Eliminuje obtížně čistitelné štěrbiny a zlepšuje kvalitu produktu
Efektivní čistění se systémy WIP/CIP

Andocksysteme je specializovaná firma na vývoj a inženýrství vysoce kvalitních dokovacích řešení pro sypký materiál.