Pružný systém pro přemístění materiálu z barelových vaků

Při přemísťování sypkých hmot z barelových kontejnerů do výrobních zařízení, jako jsou např. reakční nádoby nebo mlýnky, může docházet ke zvyšování prašnosti prostředí nebo ke vzniku nebezpečných podmínek, ve kterých jsou pracovníci ve farmaceutickém průmyslu a odvětvích využívajících bioprocesy vystaveni riziku působení nebezpečných látek. Zkušení biofarmaceutičtí výrobci vědí, že zařízení navrhovaná pro běžná průmyslová zařízení jsou často určena ke zpracování tuhého obsahu a řešení přepravy materiálů jsou pro potřeby biotechnologického průmyslu často nepříhodná a nedostatečná. Výrobci, kteří ve svých výrobních procesech využití flexibilní řešení, navržená přímo po potřeby bioprocesů, získají významnou konkurenční výhodu.

Bezpečné a snadné vysypání barelových kontejnerů obsahujících sypké materiály, bez rozsypání materiálu

Společnost ILC Dover je předním dodavatelem v oblasti manipulace s obsahem balení materiálu pro nejmodernější technické provozy i pro specifické potřeby jednotlivých koncových uživatelů, včetně NASA. Vyvinutý systém pro přemístění obsahu vaků umožňuje obsluze přemístit sypký obsah vaku, aniž by byla vystavena riziku působení látek přítomných ve vaku, a to ve všech provozech farmaceutického průmyslu a odvětvích využívajících bioprocesy. Kromě toho je při použití tohoto zařízení obsah vaku při přemísťování chráněn před potenciální kontaminací. Pružné objemové komory vyrobené z materiálu Armorflex společnosti ILC Dover jsou připevněny na zvýšeném ocelovém rámu pomocí ergonomických pružných lan. Komory jsou vybaveny rukávem pro vysypání obsahu, rukávem pro nasazení na kontejner a 2 rukavicovými rukávy, umožňujícími obsluze manipulaci s víkem kontejneru, a vnitřní vložkou. Uzavřený kontejner je umístěn do integrovaného pneumatického zvedáku a k němu se připojí rukáv pro kontejner. Rukáv pro vysypání obsahu se připne do kruhového otvoru v rámu, který je snadno připojitelný k zařízení dalšího výrobního kroku. Komora je umístěna ve zvýšení poloze, k přemístění obsahu tak lze využít gravitaci a následující provozní zařízení tak může být plněno samospádem. Obsluha jednoduše pomocí páčky zdvihne kontejner do komory a pomocí rukavicového rukávu otevře víko. Tento krok, vyžadující zásah obsluhy, umožňuje také zkontrolovat tok prášku z barelového kontejneru do dalšího zařízení bez nutnosti přímého kontaktu s materiálem. Po vyprázdnění kontejneru je použitá vložka zasunuta dovnitř a víko uzavřeno. Kontejner je pak vrácen zpět na podlahu a vyřazen. Rukávy pružných vaků jsou zkrouceny a uzavřeny krimpovacími svorkami, tak je zamezeno kontaminaci okolního prostředí. Komora je poté vyřazena a celý proces se znovu opakuje s novým kontejnerem.

VÝHODY

  • Ergonomický design pružných lan upevnění objemové komory, pneumatický zdvih kontejneru

  • Integrované rukavicové rukávy umožňující manipulaci s víkem kontejneru, svorkami a vložkou bez nutnosti přímého kontaktu

  • Objemová komora vyrobená z vrstvy čistého, pružného materiálu ArmorFlex, odolného vůči namáhání

  • Přesun materiálu z objemové komory do Vašeho zařízení nebo do skladovací nádoby samospádem

ILC Dover (http://www.ilcdover.com/) podporuje farmaceutické a biofarmaceutické zákazníky s jednorázovými systémy navrženy tak, aby byli práškové materiály přesypávany z cGMP na nanogramovou úroveň.