Recyklační drtič

Při výrobě sádrových produktů dochází nevyhnutelně k produkci vadných a vyřazených výrobků. Využitím speciálního drtiče sádry však lze materiál obsažených v těchto výrobcích recyklovat a znovu použít v dalším výrobním procesu.

Recyklační drtič, speciálně konstruovaný pro sádru zpracovávající provozy

Drtič Reclaim Crusher společnosti Claudius Peters je drtící stroj, konstruovaný speciálně pro drcení mokrých a suchých nevyužitých sádrových produktů. Výstupem drtiče je materiál, který může být smíchán se surovým sádrovcem a znovu využit v primárním výrobním procesu. Jednotka sestává z masivního krytu a dvou nezávisle rotujících šneků. Pomalým otáčením šneků je materiál rozlámán na kusy o velikosti vhodné pro následující zpracování. Směr otáčení šneků je u obou šroubů měnitelný, k otáčení je využita hřídel s převodovkou a hnací motor s proměnnou frekvencí.

VÝHODY

  • Snížení množství odpadu, zvýšení efektivity výrobního procesu zpracování sádry
  • Směr otáčení šneků lze měnit, s možností řízení rychlosti otáčení
  • Recyklační drtič sádry, vyvinutý společností s velkými zkušenostmi v oblasti sádrových provozů

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.