Rotační bubnový chladič kalcinovaných sádrových produktů

Po kalcinaci je nutné sádrové produkty zchladit z teploty kolem 150 C tak, aby bylo možné je dále zpracovat. Představujeme linku nabízející rychlé a efektivní chlazení, založené na zlepšení technologie využívající výměník tepla.

Efektivní vysokoteplotní kalcinace pro výroby sádrových omítek

Rotační bubnové chladiče společnosti Claudius Peters mohou zpracovávat až 100 tun kalcinovaných sádrových produktů za hodinu. Horký materiál je chlazen na principu nepřímého chlazení s využitím proudění vzduchu v opačném směru. Chladící vzduch je veden svazkem trubek ve směru opačném ke směru toku materiálu. Při průchodu materiálu rotujícím bubnem je jeho tepelná energie předávána stěnami potrubí proudícímu vzduchu a odváděna ze systému ven. Vystupující proud vzduchu může být zachycován a využíván jako předehřátý vzduch pro jiné výrobní procesy. Tak může být zvýšena efektivita celého výrobního procesu. Rotace bubnu přispívá také k míchání a homogenizaci výstupního produktu. Doba, po kterou produkt zůstává v chladícím systému, je přesně řízena tak, aby nedocházelo k nežádoucímu formování vedlejších produktů, jako např. rozpustný anhydrit a dihydrát.

VÝHODY

  • Kontinuální chlazení až 100 tun kalcinovaných sádrových produktů za hodinu
  • Design umožňující využití odpadního tepla
  • Rotace zajišťuje homogenizaci výstupního produktu
  • Přizpůsobitelný potřebám konkrétních provozů

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.