Rotační podavač pro lehké průmyslové aplikace

V některých lehkých průmyslových aplikacích je pro činnost podavače k dispozici jen limitovaný rozdíl tlaků.

Vzduchový uzávěr nebo bariéra vůči explozi s minimální změnou tlaku

Podavač TBMA S-AX ‘Smart-Lite’ je konstruován speciálně pro použití spolu s filtry prachu, cyklony, odlučovači produktu a dávkovacími systémy.
Podavače S-AX jsou vyráběny ve třech modelech s 6 nebo 8 lopatkami rotoru. Jsou vhodné pro vnitřní, klasifikované a explozivní zóny.
Jsou opatřeny čtvercovou a kruhovou přírubou, tak mohou být použity jako spojka místo drahých přechodových přírub, s nižší výškou instalace.

VÝHODY
Ekonomické řešení
Mohou být využity jako přechodová příruba
Vhodné pro systém ochrany
Skutečně bezpečné