Rotační podavač pro těžké průmyslové aplikace

Doprava práškových a granulovaných materiálů pneumatickými dopravníkovými systémy vyžaduje konzistentní a bezpečnou funkci podavače.

Dávkování a výstup materiálů v náročných podmínkách

TBMA dodává tři rotační podavače určené do těžkých aplikací. Každý z nich je určen pro specifickou aplikaci:
– Ventil TBMA H-AR pracuje hlavně jako bariéra vzduchu a exploze. Může být využit jako ochranný prvek při manipulaci s prašnými explozivními materiály, a to až do tlaku 10 barů.
– TBMA H-GR tlakové uzávěry jsou používány pro přímé dávkování práškových a granulovaných materiálů do pneumatických dopravníkových systémů.
– Rotační vzduchový uzávěr TBMA H-AX je používán ke snadnému výstupu i těch skutečně těžko tekoucích materiálů.

VÝHODY
Schopnost rychlého plnění
Vysoká přesnost a reprodukovatelnost
Certifikace pro zóny s výskytem prachu a plynu
Může být využit také jako ochranný prvek