Sterilní mísící systém

Nemocnice a mísící střediska tradičně používaly manuální aseptické mísící procesy. Kromě vysoké náročnosti na pracovní sílu umožňují také projevy lidských chyb, v oblasti chybného dávkování i špatného označení, a možnost narušení sterility. Automatický aseptický systém 21. století využívající robotické a RFID technologie rázem překonává tyto problémy, zvyšuje produktivitu, zkracuje dodací lhůty a zaručuje přesnost dávkování a sledovatelnost.

Kompletní robotický systém aseptického mísení

Systém aseptického mísení ACS (Aseptic Compounding System) společnosti Steriline je počítačově řízený systém pro mísení intravenózních dávek do IV nebo jiných nádob v prostředí ISO 5. Byl navržen pro použití v nemocnicích a mísících střediscích a funguje v souladu se všemi příslušnými předpisy, včetně označování v souladu s průmyslovými standardními „osvědčenými postupy“.

Systém ACS zvládne nebezpečné i jiné než nebezpečné léky a lze jej používat k výrobě po konkrétní pacienty i pro sériovou výrobu. ACS využívá prověřenou technologii izolátoru a zahrnuje standardně sterilizaci odpařeným peroxidem vodíku (VHP). To znamená, že jej lze instalovat do prostředí ISO 8 podle přílohy 11 GMP.

Systém ACS používá špičkovou technologii automatizace a robotiky, čímž odstraňuje nutnost lidského zásahu:

Před smícháním sterilizuje všechny položky (VHP);

Počítá všechny převody mezi hmotností a objemem;

Rekonstituujte práškové léky vhodnou tekutinou;

Ředí kapaliny na požadované koncentrace;

Odstraňuje přebytečnou kapalinu z vaků IV a lahví;

Míchá dávky do prázdných nádob (včetně injekčních stříkaček, vaků IV a kaučukových infuzorů);

Spravuje v procesu vznikající odpad.

Bezpečnost je prvořadá a Steriline ACS má řadu prvků, které zajišťují ochranu životního prostředí a bezpečnost obsluhy i pacienta. Nabízí technologii izolátoru ISO5; systémy omezení přístupu; operace s nulovým rizikem následné kontaminace; kompletní identifikaci všech položek pomocí kombinace systémů vidění, RFID a čárových kódů; zaručenou sledovatelnost.

VÝHODY PRO VÁS

  • Plně kompatibilní se všemi příslušnými požadavky cGMP, GAMP a 21CFR část 11
  • Automatizace odstraňuje lidské chyby dávkování a rizika kontaminace
  • Smíchat lze průměrně 35 dávek za hodinu
  • Zajišťuje ochranu operátorů
  • Plná sledovatelnost a identifikace položek pomocí více systémů

Steriline (https://www.steriline.it) je výrobcem specializovaným na výrobu kompletních linek pro aseptické zpracování injekčních výrobků.