Stroj pro formování plátů

Formování směsi ingrediencí do kontinuálního plátu pro jeho další zpracování do tvarů tyčinek, dílků a jiných tvarů. Zajistí spolehlivé formování plátů provzdušněných produktů a produktů citlivých na působení tlaku z hmot různých konzistencí. Tento proces formování bez působení tlaku zaručí zpracování produktu beze změny jeho hustoty, a to i v případě materiálových struktur vyžadujících velmi šetrné zacházení. Řada vysoce konfigurovatelných jemných válcových lisů určená k využití v různých podmínkách výrobních procesů.

Cukrářský lis pro zpracování hmot vyžadujících šetrné zacházení

Řada jemných válcových lisů GP představuje sérii konfigurovatelných cukrářských válců určených k přípravě přesně lícujících vysoce konzistentních plátů z cukrářských hmot, vyžadujících šetrné zacházení. Nastavitelnými parametry přesně řízeného procesu jsou teplota, tlak, geometrie válce a tvar trysky. Výška a konfigurace hnací jednotky je přizpůsobitelná tak, aby stroj bylo možné vřadit do stávající výrobní linky zákazníka. Rychlost formování a tloušťka plátu jsou nastavitelné, k dispozici je také možnost aktivního chlazení hmoty během procesu formování tak, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita výstupního produktu.

VÝHODY

  • Šířky plátů od 100 do 1 300 mm
  • Možnost formování některých hmot do proužků
  • Trysky s možností tvorby vícevrstvých a plněných plátů
  • Teplota hmoty až 100 C, hustota až 0,4

Buhler (https://www.buhlergroup.com/) je vedoucí producent zařízení pro cukrářskou výrobu.