Stůl s horizontálním laminárním prouděním

Horizontální laminární proudění vzduchu filtrovaného filtrem HEPA (cross-flow) brání přístupu vzduchu z okolního prostředí a vytváří tak pracovní prostor s ochranou vzorků, splňující požadavky normy ISO 14644-1 (Třída 5).

Vhodné k použití zejména v nemocnicích, pracovištích laboratorních kontrol a na pracovištích zabývajících se vědou o živé přírodě

Pracovní stoly s horizontálním laminárním prouděním vzduchu společnosti Telstar Life-Science poskytují velkou šířku a výšku pracovního prostoru, který je neustále promýván laminárním proudem vzduchu filtrovaného filtrem HEPA. Rychlost proudění zamezuje kontaminaci vzorků částicemi z operátora a z prostředí laboratoře. Laminární proudění vzduchu zamezuje také křížové kontaminaci mezi jednotlivými vzorky zpracovávanými v pracovním prostoru.

Tento pracovní stůl nabízí nejvyšší možnou ochranu vzorků v otevřeném uspořádání. Stoly jsou vhodné pro práci s biologicky bezpečnými produkty, citlivými na prach a/nebo kontaminaci, jako jsou např. injekčně podávané léky, buněčné a tkáňové kultury, vzorky potravin připravované k testování sterility. Uplatní se také v oblasti mikromechaniky, optiky a elektroniky.

VÝHODY

  • Konstruován na velké zatížení, se spolehlivým provozem
  • K dispozici v různých velikostech
  • Přizpůsobitelný specifickým potřebám a požadavkům

Telstar Life Science Solutions navrhuje a vyrábí GMP lyofilizéry s integrovaným automatickým plnícím / vynášecím systémem, zařízení pro kontrolu znečištění a výrobu vody pro injekce a čisté páry, autoklávy s vlhkým teplem, přístroje na destilaci vody, generátory čisté páry, průmyslové boxy typu down-flow, izolátory znečištění a vážící skříňky.