Stůl s vertikálním laminárním prouděním

Vertikální laminární proudění vzduchu filtrovaného filtrem HEPA (down-flow) brání přístupu vzduchu z okolního prostředí a vytváří tak pracovní prostor s ochranou vzorků, splňující požadavky normy ISO 14644-1 (Třída 5).

Ochrana Třídy 5 pro biologicky bezpečné materiály

Vertikální ochranné pracovní stoly Telstar zajišťují optimální ochranu produktu využitím filtru HEPA. Jsou konstruovány pro spolehlivý provoz při velkém zatížení. Uplatní se hlavně jako dlouhodobě využívaná zařízení v celé škále možných aplikací a pracovních prostředí. Stoly s vertikálním laminárním prouděním mohou být vyrobeny ve speciálních rozměrech a mohou být uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétního použití stolu.

Byly vyvinuty modely vytvářející optimální prostředí pro reakce PCR (polymerázové řetězové reakce) a pro laboratorní prostředí. K dispozici jsou modely pracující s plně recirkulujícím vzduchem filtrovaným filtrem HEPA (Telstar V-100) a modely s částečně recirkulujícím vzduchem filtrovaným filtrem HEPA (Telstar V30/70).

VÝHODY

  • Konstruován na velké zatížení, se spolehlivým provozem
  • K dispozici v různých velikostech
  • Přizpůsobitelný specifickým potřebám a požadavkům

Telstar Life Science Solutions navrhuje a vyrábí GMP lyofilizéry s integrovaným automatickým plnícím / vynášecím systémem, zařízení pro kontrolu znečištění a výrobu vody pro injekce a čisté páry, autoklávy s vlhkým teplem, přístroje na destilaci vody, generátory čisté páry, průmyslové boxy typu down-flow, izolátory znečištění a vážící skříňky.