Sušárna se sušením v tenké vrstvě

Sušení rozpuštěných nebo kalných krystalizujících nebo amorfních produktů do formy sypkého prášku.

Vertikální nebo horizontální sušení tenkých vrstev při nízkých teplotách

Odpařovače pro sušení tenkých vrstev VTA mohou být využity jak v horizontálním, tak i ve vertikálním uspořádání, a to podle potřeb provozu a vlastností sušeného materiálu.

Sušárny pro sušení v tenkých vrstvách VTA sestávají z vertikálního nebo horizontálního vyhřívaného válce. Rotující stěrkou je výchozí produkt roztírán do tenké turbulentní vrstvy. Odpařování probíhá, dokud se na stěně odpařovače nevytvoří vrstva suchého materiálu.

Regenerace glycerinu, katalyzátorů, organických barviv a zpracování odpadních vod s nulovým odtokem (Zero Discharge), to jsou jen některé příklady procesů využívajících sušení v tenké vrstvě.

VÝHODY

  • Kontinuální proces
  • Nízké teploty odpařování uvnitř vrstvy produktu
  • Krátká doba zdržení
  • Vysoké rychlosti odpařování
  • Ke zvýšení stupňů destilace může být kombinována s kolonou

VTA (http://www.vta-process.de/) je výrobcem destilačních zařízení a jejich komponentů od laboratorního až po průmyslové měřítko.