Sušičky neopracovaných semen

Před zpracováním a uskladněním je nezbytné vlhká semena usušit. Semena s příliš vysokým nebo příliš nízkým obsahem vlhkosti mají větší pravděpodobnost poškození během zpracování, což má za následek sníženou životaschopnost a tvorbu plísní. Semena však může poškodit i přesušení nebo příliš rychlé sušení. Pro zajištění dokonalého obsahu vlhkosti semen je důležité používat sušičku, která vám umožní ovládat objem vzduchu, relativní vlhkost a teplotu vzduchu.

Zvyšte životaschopnost a vitalitu semen

Sušičky semen vyrobeny společností Seed Processing Holland, suší komerční šarže semen kontrolovaným a strukturovaným způsobem, tak aby splňovaly nejvyšší standardy kvality. Je ideální pro sušení široké škály semen, včetně aktivovaných semen, semen obalených filmem, dezinfikovaných semen, pelet se semeny a extrahovaných semen, jako je paprika, okurka, rajčata a meloun.

Jednotka je navržena s technickou místností, ve které je umístěno veškeré procesní zařízení, a s izolovanou sušárnou. Sušárna je vybavena dvěma izolovanými okny ve dveřích a dvěma svítidly, aby obsluha měla jasný výhled na celý proces. Je také vybavena energeticky účinnými cirkulačními ventilátory, které vytvářejí silný vnitřní proud vzduchu, který uvolňuje vlhkost ze semen.

Sušička navíc využívá princip kondenzace, přičemž tepelné čerpadlo odpařuje vlhkost ze semen pomocou energií, která se uvolňuje při procesu sušení. Díky tomu je celý proces neuvěřitelně nákladově a energeticky efektivní.

Sušička má kapacitu 10 kg až 150 kg osiva v závislosti na typu plodiny a obsahu vlhkosti a maximální kapacitu 1 milion pelet v závislosti na pojivu, procentu vlhkosti a druhu pelet.

VÝHODY

  • Umožňuje extrémně přesnou regulaci teploty a procenta vlhkosti
  • Energeticky účinný systém pomáhá snižovat náklady
  • Spodní a horní ventilace zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu
  • Sušička si poradí s bubny se semeny vycházejícími z dezinfekce nebo odstředivky
  • The dryer can handle the drums with seeds coming out of disinfection or centrifuge

Seed Processing Holland nabízí mláticí a extrakční stroje, sušárny, plnicí jednotky, klíčící skříně, (laboratorní) čisticí stroje, peletovací stroje, potahovače filmů, počítací stroje, váhy a balicí stroje pro všechny druhy osiva květin, zeleniny a polních plodin.