Systém mikro-dávkování práškových materiálů

Farmaceutické prášky v odměřených dávkách vyžadují maximální přesnost plnění. To je zvláště náročné u materiálů vážených v rozmezí mikrogramů. Jemné prášky navíc mohou vykazovat obtížnou tekutost, tedy manipulace s nimi může znamenat vytvoření “úzkého hrdla“ výrobní linky.

Vysoce přesné dávkování více prášků v rozsahu mg

µPTS od Dec Group je patentovaná technologie nabízející přesné dávkování minimální hmotnosti prášku s vysokou frekvencí. Technologie PTS provádí dávkování prášku od <1 mg za méně než sekundu a s přesností dosahující 2 % RSD. Násypka je navržena pro prášky s náročnými tokovými vlastnostmi, aby se usnadnil jejich transport. Systém nemá integrovaný filtr a dokáže dávkovat ultra jemné a lepivé materiály.

Řešení využívá vakuovou technologii k transportu prášku do kalibrované komory. Před dávkováním µPTS automatizuje plnění, polohování a vynulování váhy ampulky. Odměřená dávka je poté vytlačena pomocí pístu a zvážena před plněním. Lineární motor může být ovládán uzavřenou regulační smyčkou ve spojení s navažovacím zařízením, což umožňuje změnu navažovaného objemu automaticky.

Výhody:

  • Kompaktní, hygienický design bez pohyblivých částí
  • Volumetrické i volumetricko-gravimetrické dávkování prášků
  • Možnost dávkování prášků v rozsahu <1-500 mg
  • Inline sledování množství dávky
  • Možnost paralelního a vícenásobného dávkování

DEC Group je specialista na technologie pro přenos a manipulaci se sypkými materiály s vysokou přesností, flexibilitou a v hygienickém provedení.