Systém mikrozkumavek

Během počáteční fáze zvětšování měřítka výzkumu jsou často k dispozici pouze omezené údaje pro rozhodování o dalším postupu. V těchto počátečních fázích jsou nezbytné výkonné postupy a nástroje pro informativní a prediktivní zpracování velkého množství kultur.

Kultivace na mikrotitračních deskách

Systém Micro-Flask od Getinge Applikon je jednoduchý a efektivní soubor nástrojů pro zvýšení kvality pokusů prováděných na mikrotitračních deskách. Díky unikátnímu sendvičovému víku je možné eliminovat variace mezi jednotlivými zkumavkami, výrazně zlepšit výměnu plynů v kulturách a dosáhnout vynikajících výsledků a vysoké kapacity experimentů.

Mikro bioreaktor zajišťuje, že jsou všechny mikrotitrační desky vystaveny stejným kultivačním podmínkám. Kromě toho, že sendvičové kryty zabraňují křížové kontaminaci během intenzivního protřepávání, zajišťují také jednotné difuzní podmínky pro každou jamku, takže je eliminována variace podmínek ve zkumavkách.

VÝHODY PRO VÁS

  • Snadno použitelný systém pro rychlou manipulaci s knihovnami kmenů/klonů, databankami mutantních buněk a buněčnými kmeny pomocí mikrotitračních desek s 96, 24 nebo 6 jamkami
  • Až 10x rychlejší průběh screeningu než při použití tradičních metod
  • Z hlediska reprodukovatelnosti a přenosu kyslíku srovnatelné s protřepávanými zkumavkami
  • Eliminace variability mezi jednotlivými jamkami mikrotitračních desek
  • Kryty vhodné pro automatizovaný provoz

Getinge Applikon je světový lídr ve vývoji a dodávce moderních bioreaktorů vhodných pro laboratoře i pro výrobní procesy.

Filename Filetype Filesize
Applikon Micro Flask leaflet.pdf application/pdf 1.09 MB