Systém pro destilaci vody

Voda používaná při farmaceutických postupech musí odpovídat vysokým normám stanoveným regulačními úřady. K nim patří rychlá a přesná destilace pro odstranění nečistot a zároveň se musí splňovat objemové limity. Tyto faktory se pak stávají kritickými, když se voda používá do injekcí, protože jakákoli chyba je pak v důsledku velmi drahá.

Víceúčelový systém na úpravu vody

Víceúčelový destilátor BRAM-COR SMPT vyrábí čištěnou farmaceutickou vodu. Ta se používá především pro ředění léčiv vstřikovaných přímo do oběhového systému pacienta. Toto zařízení splňuje regulační požadavky pro správnou výrobní praxi a další oficiální zákonné požadavky.

Víceúčelový destilátor využívá ověřený postup s několika sloupci vařící vody v řadě za sebou. První sloupec produkuje čistou páru, která kondenzuje a je několikrát redestilována v následujících sloupcích. Ve srovnání s destilací v jedné trubici tento postup snižuje celkové provozní náklady.

Dvojtrubicové ploché výměníky zajišťují následné zahřívání a chlazení. Technologie využívající tenký film zajišťuje sekvenční kondenzaci. Voda se stává stále čistší s tím, jak postupuje skrze tyto fáze, až nakonec dosáhne úrovně čistoty, která je vhodná pro použití do injekcí.

Systém BRAM-COR SMPT je modulární v závislosti na rychlosti průtoku v litrech za hodinu podle dané aplikace. Celkový rozsah průtoku je 50 až 15 000 s využitím tří až deseti sloupců.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Odpovídá mezinárodním normám
  • Vícetrubicové provedení snižuje provozní náklady
  • Modulární systém zaručuje úspornost
  • Povrchy přicházející do kontaktu s produktem splňují AISI 316 L
  • Víceúčelový destilátor se sám dezinfikuje

BRAM-COR (https://bram-cor.com) is developing and manufacturing water treatment systems. Also the company manufactures pharmaceutical processing, filling and packaging technology for liquid/sterile drug and viscous products.