Systémy manipulace s popelem pro průmyslové kotle na biomasu

Rozmach využití tuhých paliv, včetně biomasy, k získávání energie, vedl k novým a vyšším požadavkům kladeným na systémy manipulace s popelem. Také široká škála paliv, spalovaných v moderních zařízeních na přeměnu energie, přispěla k potřebě dobře konstruovaných systémů pro manipulaci s popelem s vyšší kapacitou.

Celkové řešení manipulace s popelem, přizpůsobené na míru Vašemu zařízení, od spolehlivého dodavatele

Společnost Raumaster se zabývá zpracováním dřeva a dodávkami pro energetický průmysl ve Finsku již více než 30 let. Společnost je celosvětově známá jako expert na řešení systémů manipulace s biomasou. Nabízí širokou škálu zařízení pro manipulaci s popelem, které jsou schopny zpracovat velké množství rozdílných vedlejších produktů hoření podle kapacitních potřeb zákazníka. Systémy pro manipulaci s popelem společnosti Raumaster jsou schopny zpracovat popel zespodu, poletující popel a filtrovaný popel. Jejich součástí jsou chladící zařízení, dopravníky, třídičky pro předúpravu, zařízení pro odstranění kovových materiálů, skladování a zařízení pro suchou a mokrou nakládku. Stručně řešeno, kompletní řešení manipulace s popelem společnosti Raumaster jsou vždy navržena na míru konkrétnímu zařízení tak, aby splnila potřeby a požadavky zákazníka a jeho konkrétního provozu. Dodavatelské společnosti stále na základě měnících se potřeb provozů na získání energie z biomasy zlepšují nabízená zařízení tak, aby byly schopny nabídnout optimalizované řešení nakládání s popelem i v těch nejobtížnějších provozních podmínkách. Všechna zařízení jsou konstruována s ohledem na maximální možnou spolehlivost a striktní dodržení bezpečnostních požadavků a požadavků na ochranu životního prostředí.

VÝHODY

  • Řešení manipulace s popelem, plně přizpůsobené konkrétnímu provozu pro jakýkoli provoz zákazníka
  • Široká škála nabízených kapacit a průchodností systémů
  • Vodou chlazené šroubové a řetězové dopravníky, v případě požadavku s vysokokapacitní konstrukcí
  • Speciální třídičky dopravníky mohou vracet nespálené palivo zpět do kotle
  • Skladovací zásobníky navržené zkušenými odborníky, splňující nejvyšší možné průmyslové standardy

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.