Systémy přijmu tuhé biomasy

Používané palivo z biomasy může mít různou formu a často je zpracováváno ve skutečně velkých objemech, dodávka paliva tedy musí být ekonomicky vhodná. Palivo lze dovážet nákladními vozy, po železnici nebo lodí, v závislosti na místních podmínkách. Měnící se podstata biomasy a možnosti dopravy představují v procesu manipulace s materiálem výzvu, jejíž splnění rozhoduje o provozu zařízení či nutnosti jeho přerušení. Proto jsou při spalování biomasy potřebná řešení manipulace s materiálem vytvořená na míru konkrétního procesu.

Systém příjmu biomasy upravený podle potřeb Vašeho závodu od odborného partnera

Společnost Raumaster se zabývá zpracováním dřeva a dodávkami pro energetický průmysl ve Finsku již více než 30 let. Společnost je celosvětově známá jako expert na řešení systémů manipulace s biomasou. Nabízí širokou škálu možných řešení příjmu biomasy, navržených přesně podle potřeb Vašeho závodu: zařízení pro manipulaci s palivy z biomasy, včetně štěpek, těžebních odpadů, kůry, pelet, briket, rašeliny, uhlí, recyklovaného dřeva, zbytků a vedlejších produktů zemědělské výroby či regenerovaných tuhých paliv ve velké škále kapacit jednotlivých zařízení. Paliva mohou být dopravována nákladními vozy, vlakem nebo lodí. K dispozici jsou plně integrovaná řešení včetně řetězových, krokových, šnekových, kapsových či pásových dopravníků. Lze začlenit míchání paliv ihned po jejich dodání. Ať pro spalování používáte jakýkoli typ biomasy, zkušení odborníci společnosti Raumaster pro Vás navrhnou optimální řešení.

VÝHODY

  • Manipulace pro širokou škálu paliv z biomasy
  • Více než 30 let zkušeností v oblasti řešení manipulace s biomasou
  • Příjem paliv z biomasy doručených po silnici, železnici či vodě
  • Řešení vytvořené na míru konkrétnímu procesu a ekonomickým potřebám Vašeho závodu
  • Řešení příjmu integrované spolu s následujícím procesem

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.