Systémy přísunu tuhé biomasy do kotle

Výroba energie z biomasy vyžaduje provoz účinného kotle se stabilním, řízeným přísunem paliva. Dnes se stále rozšiřují možnosti využití nových druhů paliv v těchto provozech. Zpracovatelé biomasy potřebují dodavatele, který jim nabídne své know-how v oblasti manipulace s materiálem a pomůže jim vyřešit i ty nejtěžší problémy.

Systémy přísunu materiálu do spalovacích kotlů pro širokou škálu možných paliv, navržené na základě požadavků a potřeb Vašeho konkrétního provozu od dodavatele s velkými zkušenostmi v oboru

Společnost Raumaster se zabývá zpracováním dřeva a dodávkami pro energetický průmysl ve Finsku již více než 30 let. Je celosvětově známá jako expert na řešení systémů manipulace s biomasou. Nabízí širokou škálu zařízení pro přísun materiálů do kotlů. Svou nabídkou pokrývá současnou škálu paliv, využívaných při výrobě energie, a to ve velkém rozsahu nabízených kapacit. Zařízení společnosti Raumaster mohou zajišťovat přísun jak tradičních paliv, jako jsou dřevo či uhlí, stejně tak si poradí i netradičními palivy, jakými jsou např. paliva na bázi eukalyptu, paliva vyrobená z pneumatik, kaly, REF, odpad, vedlejší produkty zemědělské výroby a zbytky z průmyslových výrob. Tyto přivaděče jsou vhodné pro většinu typů kotlů, včetně CFG, BFB, zplynovačů a roštových kotlů. Přivaděče Raumaste jsou vždy dodávány ve formě kompletního řešení, plně přizpůsobeného konkrétním potřebám a požadavkům provozu zákazníka. Volitelnými možnostmi jsou dávkování a míchání různých typů paliva, ochrana proti prachu, snížení rizika výbuchu. Dodavatelské společnosti stále na základě měnících se potřeb provozů na výrobu energie z biomasy zlepšují nabízená zařízení tak, aby byly schopny nabídnout optimalizované řešení přísunu paliva i v těch nejobtížnějších provozních podmínkách.

VÝHODY

  • Systémy jak pro tradiční paliva, dřevo a uhlí, tak i pro širokou škálu moderních paliv z biomasy
  • Zařízení využitelné pro širokou škálu typů kotlů
  • Řešení plně přizpůsobené konkrétnímu provozu zákazníka a používanému typu paliva
  • Pokrývá širokou škálu velikostí kotlů a požadavků na průchodnost
  • Zajišťuje trvalý, konzistentní přísun homogenní směsi paliv a bezproblémový provoz kotle

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.