Technologie fluidního senzoru pro měření průtoku tekutin

U mnoha bioprocesů je důležité přesné měření průtoku médií při monitorování procesu, dodávání aditiv, filtraci, dodávání vzorků a dalších činnostech. Použití vysoce přesného automatizovaného systému měření průtoku, který je také schopný řídit čerpadla, může přinést významné výhody pro zajištění kvality a přesnosti v různých procesech.

Jednotka přesného měření průtoku a automatického řízení čerpadla

Flow Reader společnosti Flownamics je vysoce přesný snímač průtoku tekutiny a regulátor čerpadla.

Flow Reader je vybaven patentovanou technologií duálního senzoru pro dosažení vynikající přesnosti až 0,01 ml/min.

Senzor funguje na principu zavádění sterilních vzduchových bublin do dráhy tekutiny. Sledováním náběžné hrany bubliny ve známém objemu kolem dvou diskrétních senzorů se dosáhne vysoce přesné hodnoty.

Čtecí trubice je ozářená paprsky gama a vyměnitelná, přičemž v případě potřeby ji lze navařit přímo do dráhy tekutiny.

Flow Reader pak dokáže poskytovat zpětnou vazbu každému čerpacímu systému, který dokáže přijímat řídicí vstupy 0–10 V, včetně Flownamics FP-101, což eliminuje nutnost rekalibrací.

VÝHODY PRO VÁS

  • Eliminuje nutnost manuální kalibrace čerpadel, což šetří čas a prostředky
  • Vysoká přesnost až do průtoku 0,01 ml/min pro specializované procesy
  • Může ovládat jakékoli čerpadlo od libovolného výrobce, pokud přijímá řídicí napětí 0–10 V

Vyměnitelnou měřicí trubici lze umístit přímo do toku tekutiny, takže není zapotřebí překlenování

Společnost Flownamics (http://www.flownamics.com) byla založena v roce 1995 a od té doby vyvíjí nové technologie pro vzorkování, automatizaci a řízení bioprocesů. Společnost Flownamics poskytuje vysoce kvalitní produkty, které řeší potřeby provozovatelů fermentorů a bioreaktorů v biotechnologickém průmyslu.

Filename Filetype Filesize
Flownamics_FlowReader.pdf application/pdf 0.31 MB