Tester práškových materiálů

Pro odhad chování práškových materiálů při plánovaných nebo stávajících postupech, pro rozhodnutí o případných opatřeních a pro kontrolu standardizované kvality odebíraného zboží je třeba mít kvalitní tester těchto materiálů.

Umožňuje měřit vlastnosti toku a smáčivosti práškových materiálů

Tester práškových materiálů PT-X od firmy Hosokawa slouží ke stanovení charakteristik sypkosti a smáčivosti suchých prášků. PT-X je nejnovější model testeru vlastností práškových materiálů Hosokawa Micron Powder Characteristics Tester, který ke stanovení vlastností materiálu využívá nejmodernější prvky a je vhodný pro řadu aplikací.

VÝHODY PRO VÁS

  • Kompletní charakterizace práškových materiálů pomocí jediného přístroje
  • Limitovaná nutnost zásahů obsluhy zajišťuje přesnost a opakovatelnost analýzy
  • Uživatelský přívětivý software: zkracuje dobu analýzy
  • Kompaktní design, o 34 % menší než jiné modely
  • V souladu s požadavky norem ASTM pro stanovování násypné hmotnosti dle Kawakitovy rovnice pro stlačitelnost
  • Automatická vibrační funkce s elektronickým vibračním senzorem pro opakovatelné výsledky