Tester tvrdosti pelet

K zajištění požadované kvality výstupního produktu je nezbytné řízení procesu peletování a efektivní posloupnost jednotlivých kroků procesu. Tvrdost pelet je jednou z nejdůležitějších charakteristik vypovídajících o kvalitě výrobního procesu, kterou lze nyní měřit ihned, jakmile pelety opustí chladící zařízení.

Kontrola peletování pomocí stanovení tvrdosti pelet od předních odborníků v oboru

Testovací zařízení pro stanovení tvrdosti pelet společnosti Amandus Kahl je přenosný přístroj, umožňující rychle a snadno sledovat kvality peletovacího procesu přímo na místě, bez nutnosti laboratorního vybavení. Tvrdost pelet je dobrým trvalým ukazatelem celkové kvality výrobního procesu. Použití tohoto testovacího přístroje nabízí výrobci možnost neprodleného seřízení parametrů procesu tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, a to bez zbytečného prodlení a výrobních ztrát, způsobených čekáním na laboratorní výsledek. Tester tvrdosti pelet umožní jednoduché měření kvality peletizačního procesu přímo na místě. K dispozici je verze s manuálním nebo motorovým ovládáním. Tester s motorovým ovládáním nabízí větší konzistentnost výsledků a možnost lepšího srovnání jednotlivých dat, naměřených různými pracovníky. U manuální verze mohou být data ovlivněna způsobem zacházení s testerem při jeho použití různými osobami.

VÝHODY

  • Testování pelet různých průřezů
  • Testování pelet o velikosti až 22 mm v průměru
  • Zajištění konzistence a kvality peletovacícho procesu
  • Testování prováděné přímo na místě – jakmile pelety opustí chladící zařízení
  • Možnost okamžité úpravy nastavení parametrů procesu, zajišťující požadovaný výstup a efektivitu výroby

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.