Tlačná odstředivka

Tlačné odstředivky jsou kontinuální filtrační odstředivky, které mohou mít dle potřeby několik košů pro různé fáze. Jejich využití je široké zejména při zpracování solí a hnojiv, ale i plastů a celulózy.

Kontinuální průchod pevných materiálů i v nejtěžších podmínkách

Tlačné odstředivky Ferrum jsou kontinuální filtrační odstředivky vycházející z úspěšného designu Sulzer Escher Wyss. Suspenze je plnicí trubkou kontinuálně přiváděna do kotouče roztáčejícího produkt. Pevné látky jsou z koše odváděny výpustním kanálem ven z odstředivky. Usazený filtrační koláč je v odstředivce promýván pomocí promývací tekutiny přidávané na usazenou pevnou fázi.

Stroj je k dostání v různých velikostech s průměrem košů od 230 do 1200 mm. Nejčastější využití tento typ odstředivky nachází v agrochemickém a petrochemickém průmyslu, například k získávání síranu zinačnatého, lysinu, nitrocelulózy, mořské soli, uhličitanu sodného, močoviny, glauberovy soli, chlorečnanu draselného, dusičnanu draselného atd.

VÝHODY PRO VÁS

  • Nízký obsah zbytkové vlhkosti
  • Nastavitelné trysky pro optimální promývání
  • Nízké náklady na údržbu
  • Vhodné pro Ex zóny 1 (podle směrnice 94/9/ES)