Třídění lahví na základě tvaru, barvy a velikosti

Systém pro přesné třídění lahví, rozlišující lahve na základě jejich barvy, tvaru a velikosti.

Třídění lahví na základě jejich barvy, tvaru a velikosti

Systém Multicon 3 společnosti Miho je systém zajišťující přesné třídění lahví, s možností detekce optických charakteristik lahví. Lze detekovat jakékoli rozdíly ve tvaru, barvě a velikosti lahví. Systém je schopen velmi jemného rozlišení, poskytuje tak záruku, že k dalšímu zpracování budou přijaty pouze lahve požadovaného typu.

Systém umožňuje také třídění vyřazených lahví podle kriterií zadaných obsluhou s možností jejich rozdělování na různé dopravníky. Silnou stránkou systému Miho Multicon 3 je kompenzace rušivých faktorů, které až dosud vedly k nesprávnému třídění.

VÝHODY

  • Kontrola tvaru a výšky lahví
  • Kontrola barvy a čirosti lahví
  • Vyhodnocení barvy lahve
  • Třídění neovlivňuje přítomnost zbytkové tekutiny nebo přítomnost etikety

Miho (https://www.miho.de/) nabízí řešení pro všechny inspekční procesy při automatickém plnění lahví, kompletní monitoring plnosti lahví, kontrola etiket a uzávěrů.