Třídění lahví na základě výšky

Systém pro třídění prázdných lahví, využívající technologii světelné závory. Detekuje a vyřazuje lahve s odlišnou výškou.

Rozřazuje lahve podle výšky, vyřazuje špatně stojící a poškozené lahve

Unicon 3 společnosti Miho je systém pro třídění prázdných lahví, využívající technologii světelné závory. Lahve rozlišuje na základě detekce výšky, detekuje také poškozené lahve. Odmítnuté lahve může rozřazovat do různých systémů.

Tento systém pro třídění prázdných lahví může být využit také jako vstupní kontrola lahví přiváděných do plnícího stroje. Zamezí tak případným přerušením provozu plnění a možnému poškození stroje.

VÝHODY

  • Kontrola výšky lahve
  • Může být využit jako kontrola lahví přiváděných do systému plnění
  • Extenzivní a diferencovaný systém pro detekci vadných lahví, založený na vizualizaci
  • Komfortní obsluha

Miho (https://www.miho.de/) nabízí řešení pro všechny inspekční procesy při automatickém plnění lahví, kompletní monitoring plnosti lahví, kontrola etiket a uzávěrů.