Univerzální systém třídění lahví

Systém třídění a kontroly lahví, který můžete využít nejen pro označení lahví etiketami, ale také pro třídění prázdných lahví před nebo po mytí.

Systém pro třídění a kontrolu s různými možnostmi využití

Allround společnosti Miho, systém pro třídění lahví s různými možnostmi využití může být v procesu plnění lahví využit ke dvěma různým činnostem.

První možnost: Jako rozšířená konečná kontrola, umístěná za etiketací lahví, zajišťuje kontrolu všech komponent naplněných lahví a všech jejich opticky viditelných charakteristik. Mezi kontrolované atributy patří např. kvalita etikety, tisk data spotřeby, úroveň naplnění.

Druhá možnost: Systém Miho Allround může být využit pro třídění prázdných lahví, instalovaný buď před, nebo za myčku lahví. Pomocí tohoto systému mohou být lahve tříděny podle velikosti, tvaru a barvy. V případě potřeby mohou být komponenty opatřeny speciální tištěnou etiketou (ACL).

VÝHODY

  • Design s maximální flexibilitou
  • Lze naprogramovat pro specifické úkony kontroly
  • Kontrola všech opticky viditelných charakteristik
  • Detekce přítomnosti vyražených znaků

Miho (https://www.miho.de/) nabízí řešení pro všechny inspekční procesy při automatickém plnění lahví, kompletní monitoring plnosti lahví, kontrola etiket a uzávěrů.