Uvolnění produktů z blistrů

Ve farmaceutické a rovněž potravinářské výrobě může vzniknout potřeba vyjmout produkty z blistrů z celé šarže. V takovém případě je možné použít automatický deblistrovací systém.

Automatické deblistrovací zařízení

F160 a F140 Sympaty jsou deblistrovací zařízení od O.M.A.R., které nabízejí nedestruktivní cyklus obnovy puchýřů pomocí nástrojů přizpůsobitelných každému formátu (jako jsou tablety s více tvary), produktu (měkké gelové kapsle, mandle, žvýkačky atd.) a rozměrů z blistrů s až 7 řadami kapes a maximální šířky 120mm.

 

F160 je vybaveno všemi nevyhnutelnými nástroji na odstranění/řezání krycího materiálu blistrů před vyjmutím produktu. F140 je dodáván s plně propojeným bezpečnostním krytem s držákem z hliníku a Pet-g, který lze otevřít.

Vyhozené produkty sjedou do násypky pro další úpravu, vylisované blistry padají na skluz naproti násypky.

VÝHODY

  • Nulové náklady na formátové části a jejich uskladnění
  • Vhodné pro různé produkty
  • Rychlost až do 70 blistrů za minutu
  • Kompaktní zařízení