Vakuový bubnový filtr

Výrobci ve všech výrobních odvětvích potřebují mít jistotu, že filtrační procesy používané při výrobě jsou účinné a spolehlivé. Počínaje těžebním a konče farmaceutickým průmyslem, ve všech případech je využití vakuového bubnového filtru spolehlivým, v praxi prověřeným způsobem kontinuální separace v široké škále filtračních procesů. Tato technologie nabízí vynikající řízení procesu, možnost odvodu usazeniny, široký výběr filtračních tkanin, umožňující přizpůsobit filtr na míru Vašemu procesu a Vašim potřebám.

Kontinuální vakuová filtrace, na míru přizpůsobená Vašemu procesu.

Společnost Tefsa nabízí řadu vakuových bubnových filtrů, které mohou být nakonfigurovány tak, aby vyhovovaly potřebám téměř všech průmyslových filtračních procesů. K dispozici jsou varianty vhodné pro různá filtrovaná média, vhodné možnosti vymývání usazeniny, odvodu usazeniny a různé kapacity filtru. Volit lze i konstrukční materiál filtru tak, aby filtr vyhovoval jak z hlediska konkrétního provozního prostředí, tak z hlediska zpracovávaných substancí. Parametry filtračního procesu lze nastavit tak, aby bylo dosaženo téměř jakéhokoli požadovaného výsledku separace. Rychlost otáčení bubnu, hodnotu tlaku vakua, úroveň zatížení, kvalitu promývání a dobu sušení usazeniny lze nastavit tak, aby tyto parametry vyhovovali Vašemu konkrétnímu filtračnímu procesu. Jednotky se vyznačují jednoduchým mechanickým provozem a minimalizovaným půdorysem. Proces pravidelné údržby a čištění je snadný a rychlý.

VÝHODY

  • Široká škála možných velikostí s filtrační plochou 0,25 M až 100 M
  • Míchadlo zabraňující usazování pevných částic
  • Vhodná filtrační tkanina téměř pro všechny filtrační procesy
  • Proces filtrace lze jemně dolaďovat nastavením parametrů filtrace, jako jsou tlak vakua či rychlost otáčení bubnu
  • Schéma odvodu usazeniny může být zvoleno tak, aby co nejvíce odpovídalo potřebám Vašeho zařízení