Vertikální balička do krabic "vezmi a umísti"

Ideální pro balení křehkých produktů, jako např. brambůrek a obdobných pochutin do sáčků. Zařízení umožňuje balení produktů prostorových tvarů, s možným rychlým seskupením jednotlivých kusů.

Balení křehkých produktů do pružnýchobalů

BPA DELTA Vertical Case Packer vytváří pomocí dopravníku s řízenou proměnlivou roztečí seskupení jednotlivých kusů produktu, čímž je eliminována nutnost využít ke seskupování kousků produktu sestavy více pásů. Hromádka kusů produktu je poté nabrána tříosým robotem BPA se speciálně navrženým zakončením, které zajistí bezproblémové přemístění produktu do přechodného zásobníku. Obaly jsou nakloněny směrem k tomuto přechodnému zásobníku a celý obsah zásobníku je z boku naplněn do sekundárního obalu pro vertikální postavení.

Stroj může balit různé produkty do obalů různých velikostí. Na ovládacím panelu jednoduše zvolíte kód produktu a velikost seskupení, na základě této volby bude automaticky vybrán vhodný přechodný zásobník a zakončení robota tak, aby produkt byl balen do balíčků/obalů Vámi zadané velikosti. Je to velmi jednoduché.

VÝHODY

  • Automatická přestavba: ihned po dokončení výměny potřebných částí se provoz vrací k maximální efektivitě
  • Eliminuje použití nákladných součástí (např. vícenásobné pásy pro seskupování, robotická zakončení a zásobníky)
  • Malý půdorys, vhodná do stísněných balících linek
  • Standardní kontrola uzavření balíčků, volitelně s integrovaným zařízením na skládání krabic

BluePrint Automation (BPA) je výrobcem paltetizérů, primárních a sekundárních balících strojů pro různé druhy potravin, petfood, farmaceutické výrobky, prášky a mnoho dalších produktů.