Vícecestný rozbočovač pro pneumatickou dopravu

Často je potřeba produkt dopravovaný pneumatickou dopravní linkou z důvodu rozprostření či plnění rozdělit do více výstupů. Mechanismus rozdělení toku může do systému vnášet přerušení a může tak docházet k produkci nestejnoměrného výstupu.

Rozdělení pneumaticky dopravovaného produktu do více výstupů

Řada vícecestných rozbočovačů DS výrobce GVF Impianti je vhodná pro pneumatická dopravní vedení v husté i řídké fázi. Rozbočovače jsou k dispozici ve velikostech od 2,5 do 8 palců a v konfiguraci od 2 do 12 rozbočení. Lze je snadno instalovat jak ve vertikální, tak v horizontální orientaci. Zajišťují kontinuální průchod materiálu bez přerušení. Snižují opotřebení systému a minimalizují ztráty nákladu. Výměnná těsnění zjednodušují údržbu. Rozbočovače řady DS eliminují usazování produktu a kontaminaci během dopravy produktů s různými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Jsou ideální pro plnění sady skladovacích nádob. Jsou dodávány s nafukovatelným těsněním, které zajišťuje vynikající utěsnění až do tlaku 4 barů. Jsou vhodné k manipulaci se slévárenským pískem, k rozdělení toku jemných, abrazivných nebo granulovaných tuhých látek včetně živce, popílku, oxidu hlinitého, sazí, bonbónů, pryskyřic, bobů, ořechů a obilí.

VÝHODY:

Rychlé uvedení do provozu s jednoduchou instalací
Zlepšení kvality produktu eliminací usazenin a kontaminace
Doprava materiálu do více destinací jedním vedením
Zjednodušená údržba díky vyměnitelným těsněním
Vůči opotřebení odolná konstrukce minimalizuje náklady na údržbu a prostoje

GVF Impianti je předním dodavatelem systémů pro manipulaci se sypkými materiály pro těžký průmysl