Vypírková odstředivka

Navržena speciálně pro využití při odsiřování spalin v uhelných elektrárnách a spalovnách odpadů.

Vysoce kvalitní sádra s minimální zbytkovou vlhkostí

Vypírkové odstředivky od firmy Ferrum se používají k čištění surových spalin odvodněním při mokrém procesu, tzv. odsíření vápencovou vypírkou.

Odvodnění probíhá nespojitě, v sérii jednotlivých přesně daných kroků – plnění, průběžné odstředění, promývání, odstředění, stírání/vypuštění pevného podílu a odstranění zbytků.

S tímto systémem budete moci provádět separaci pevná látka-kapalina s maximální účinností, minimální spotřebou energie a stálou reprodukovatelnou kvalitou produktu.

Vápencové odstředivky je možné využít i ve stavebním průmyslu ke snižování množství odpadu ukládaného na ekologicky škodlivé skládky.

VÝHODY PRO VÁS

  • Robustní a spolehlivá konstrukce
  • Minimální spotřeba energie
  • Tiché a čisté pracovní prostředí
  • Maximálně výkonná separace
  • Vysoká průchodnost

Ferrum vyrábí vysoce výkonné strírací a tlakové odstřediky.