Výrobní chladič SVP pro vytlačovanou horkou taveninu

Farmaceutická výroba extrudovaných horkých tavenin vyžaduje použití chladiče horkých tavenin navrženého dle zásad správné výrobní praxe (SVP) a schváleného americkým úřadem FDA, který splňuje ty nejvyšší nároky daného odvětví a zároveň zajistí maximální produkční kapacitu a chladicí účinnost.

Výrobní chladič SVP pro vytlačování horkých tavenin

Chladič BBA Innova CCR-40/35-PH je moderní chladič využívající technologie chlazených chladicích válců (Chilled Cooling Rolls) k solidifikaci produktu poté, co prošel skrze vytlačovací stroj (extrudér) horkých tavenin, přičemž materiál pak jde do vestavěného vločkovacího stroje.

Chladič CCR-40/35-PH je navržen speciálně pro farmaceutický průmysl, a je proto kompaktní, dá se snadno nastavovat i používat a přitom dosahuje vysoké produkční kapacity. Díky naprostému oddělení pohonu od zpracovávajících sekcí je vhodný pro prostředí SVP a jednotka byla navržena tak, aby se dala snadno čistit dle nejvyšších požadovaných norem platných pro farmaceutické výrobní provozy.

V procesu jsou použity pouze materiály schválené FDA a veškeré součásti zařízení přicházející do kontaktu s produktem jsou snadno demontovatelné, aniž by k tomu bylo třeba nějaké nářadí.

Maximální produkční kapacita jednotky je 50 kg za hodinu, což je pro většinu provozů ideální. Všechny chladicí parametry vyvinuté v laboratoři pomocí laboratorní verze stroje CCR-20/12-PH jsou přímo škálovatelné pro tento výrobní stroj, což zkracuje čas nutný pro převedení produktu z fáze výzkumu a vývoje do výroby.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Výsledky získané ze zařízení CCR laboratorní velikosti jsou přímo škálovatelné pro výrobu, takže se cesta od výzkumu a vývoje k produkci zkracuje.
  • Materiály dle SVP a schválené FDA – od základů navržené pro farmaceutické provozy
  • Snadná obsluha, rychlé čištění a rychlé dovybavování minimalizuje čas odstávky
  • Plně nastavitelný válcový kalandr zajišťuje přesné nastavení tloušťky produktu
  • Široký sortiment konfigurací včetně uzávěrů, přípojek pro odvádění vzduchu, monitorů průtoku a teploty, různých hřídelí vločkovacího zařízení a mnoho dalších prvků.

Společnost BBA Innova (http://www.bba-innova.com) se specializuje na chladící řešení pro procesy extrakce horkých tavenin.