Vysokokapacitní provzdušňovač čerpatelných médií

Míchání tekutin je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Důkladné a rovnoměrné promíchání tekutin je z hlediska kvality naprosto klíčové. Každý jednotlivý proces proto musí být na míru uzpůsobený používaným ingrediencím a požadovanému výstupu. Míchací hlavy, přívody a výstupy, teplota, stupeň provzdušnění, to vše přímo ovlivňuje kvalitu výstupní směsi. Tyto míchací stroje nabízejí možnost nastavení všech těchto parametrů.

Přesné míchání velkých objemů široké škály tekutin.

Uni-Mix dodávaný společnosti Hansa Mixer je vysokokapacitní provzdušňovač čerpatelných médií. Je dodáván ve dvou rozdílných variantách: buď ve variantě pro potravinářský průmysl, nebo ve variantě pro ostatní odvětví. Obě varianty stroje jsou v podstatě stejné, verze pro potravinářský průmysl je však vybavena prvky zajišťujícími soulad se všemi normami platnými pro výrobu potravin. Uni-Mix dodávaný společností Hansa Mixer je vysokokapacitní míchací stroj čerpatelných tekutin charakterizovaný flexibilitou, přesností a účinností. Do systému lze integrovat řadu volitelných příslušenství, jako např. unikátní míchací hlavy, čidla průtoku, systém čištění, těsnění, řídící systém, sledování. Míchací systém nabízí vysokou výrobní kapacitu produktu přesně podle zadané receptury pro širokou škálu vstupních ingrediencí. Zajistí tak přípravu velkého množství vysoce kvalitní výstupní směsi.

VÝHODY

  • Volitelný model splňující všechny hygienické normy vztahující se na zařízení pro výrobu potravin
  • Výstupní kapacita v rozmezí 650 až 5000 kg/hod, podle konkrétního modelu
  • Konstruován pro optimalizovanou produkci včetně využití 3 a více čerpadel
  • Široká škála volitelných možností integrovaných řídících systémů a čidel procesu
  • Široká škála volitelných integrovaných speciálních těsnění a míchacích hlav

Modulární přesná technologie Hansa Mixer je určena na míchaní a/nebo pěnění látek v naprosté shodě s receptem: plyny, kapaliny a tuhé látky.