Vysokosmykový mixér

Pokud potřebujete mísit soudržné prášky s kapalinami nebo roztavenými pojivy na homogenní konečný produkt, můžete využít vysokosmykový mísič.

Vysokorychlostní intenzivní lopatkový mísič a aglomerátor

Cyclomix ® od firmy Hosokawa je víceúčelový vysokosmykový mixér. Kombinuje v sobě různé funkce a je ideální volbou pro intenzivní tepelné zpracování s vysokým energetickým vstupem; umožňuje dosáhnout vysokého stupně disperze a homogenity při velmi krátké době trvání cyklu.
Míchací nádoba má kónický tvar a je vybavena středovým rotorem, který se otáčí rychlostí až 30 m/s. Rychlost rotoru vytváří odstředivé síly, které tlačí produkt na stěnu nádoby, kde její tvar způsobí vzestupný pohyb.

VÝHODY PRO VÁS

  • Efektivní přenos tepla mezi produktem a dvouplášťovou stěnou s řízenou teplotou
  • Produkce granulátů s velikostí zrn od 100 µm do 2 mm se střední až vysokou hustotou
  • Vynikající řízení teploty
  • Vysoce intenzivní mísení a aglomerace kohezivních práškových materiálů
  • Vysoký stupeň disperze a homogenity

Specialista na míchání, sušení a aglomeraci pro mechanické a tepelné zpracování suchých i mokrých prášků.