Vzduchové rázové kladivo

V silech, zásobnících a jiných nádobách může dojít k usazení vrstvy práškového produktu na vnitřních stěnách. K odstranění této vrstvy je potřeba použít mechanické rázy. Využití rázů může být žádoucí i k vyřešení problémů při výstupu materiálu.

Odstranění materiálu usazeného na bočních stěnách pomocí vzduchových rázů

Vzduchové rázové kladivo – Air Shocking Hammer (ASH) výrobce GVF Impianti pomáhá odstranit práškový materiál vrstvící se na vnitřních stěnách sil, zásobníků a  jiných nádob. Poskytuje úder srovnatelný s údery kladiva použitými k odstranění navrstveného materiálu. Systém ASH je ve srovnání s normálním vibračním zařízením vhodnější z toho důvodu, že nevystavuje svařované spoje nádob zbytečnému namáhání. Má velmi nízkou spotřebu vzduchu a je prakticky bezúdržbové. Systémy ASH jsou využívány ke zlepšení toku materiálů s obtížnějším výstupem. Jsou vhodné pro využití v silech, zásobnících a zásobních nádobách pro práškové materiály. Lze jej využít také k úplnému odstranění produktu z nádob při změně produktu.

VÝHODY:

Vyšší výtěžnost
Zlepšení toku práškových materiálů a obtížně vystupujících materiálů
Vyloučení zbytečného vibračního namáhání spojů zásobníku prodlužující jeho životnost
Bezúdržbová konstrukce bez prostojů
Zjednodušuje čištění kompletním odstraněním produktu

GVF Impianti je předním dodavatelem systémů pro manipulaci se sypkými materiály pro těžký průmysl