Vzorkovací sonda pro vzorky bioreaktoru

V biofarmaceutickém a chemickém průmyslu je odběr vzorků nezbytný pro vývoj, zachování a zlepšování procesů. To je zapotřebí provádět v aseptických podmínkách. Riziko kontaminace zkušebního vzorku nebo reaktoru lze vyloučit použitím vyhrazené vzorkovací sondy navržené pro provoz s řadou portů vzorků používaných ve všech výrobních škálách.

Bezrizikové vzorkování pro použití s horními porty bioreaktorů

Flownamics FISP řady F je vzorkovací sonda schopná odebírat sterilní vzorky bez buněk z fermentorů a bioreaktorů s 12mm nebo 19mm horními porty od laboratorního až po výrobní měřítko.

FISP je sterilizovatelný nosič z nerezové oceli 316, který je obklopen trubkovitou, mikroporézní membránou.

Sonda FISP byla navržena tak, aby zvládla teploty, tlaky a chemikálie, které se nacházejí ve fermentačních prostředích, a je ideální pro použití s aerobními i anaerobními bakteriemi, kvasinkovými, houbovými, řasovými, hmyzími a savčími buněčnými kulturami.

Odběr vzorků bez rizika díky sterilní bariéře (filtr 0,2 mikronu) je možné použít také pro ponořené dávkování nebo přidávání sterilních médií.

Kompatibilní s technologiemi čištění v místě (Clean in Place – CIP), sterilizací v místě (SIP) a autoklávováním.

Snadné a intuitivní použití, není zapotřebí odborné školení.

Bez problémů funguje s řadou automatických vzorkovačů Flownamics Seg-Flow.

VÝHODY PRO VÁS

  • Bezrizikový odběr vzorků v libovolném měřítku z bioreaktoru nebo fermentoru
  • Sterilní odběr vzorků bez buněk kompatibilní s automatickými systémy odběru vzorků
  • Kompatibilní s CIP, SIP a autoklávováním pro maximální flexibilitu
  • Navrženo speciálně na odolávání nejnáročnějším podmínkám fermentace
  • Minimální nevyužitelný objem zvyšuje přesnost a snižuje dobu proplachování

Společnost Flownamics (http://www.flownamics.com) byla založena v roce 1995 a od té doby vyvíjí nové technologie pro vzorkování, automatizaci a řízení bioprocesů. Společnost Flownamics poskytuje vysoce kvalitní produkty, které řeší potřeby provozovatelů fermentorů a bioreaktorů v biotechnologickém průmyslu.

Filename Filetype Filesize
Brochure_Flownamics-Seg-Flow.pdf application/pdf 0.66 MB